Podzim 2018 - viz Kalendář akci

Na koho se můžete těšit?

Začne škola Kabaly s Martinou Marií Domingo

Jája Bartošová nám poví o důležitosti a významu pánevního dna

s Danou Hromkovou si vytříbíme slovník v workshopou Vědomá přítomná komunikace

s Estel Orgibo se potkáme a dostaneme požehnání